در جستجوی فیل های نایسنا

در جستجوی فیل های نایسنا

در این مستند شاهد تلاش پژوهشگران پیرامون شناخت زندگی و رفتار فیل های سرزمین نایسنا در کشور آفریقای جنوبی هستیم.

نظر دادن