تعاونی برتر: تعاونی برتر - 28

تعاونی برتر

تعاونی برتر - 28

در این مجموعه مستند به فعالیت تعاونی‌های برتر در شهرستان ها و نقش آنها در اصلاح نظام بهبود معیشت مردم پرداخته می شود.

 این قسمت : شرکت تعاونی انفورماتیک بین الملل

شرکت تعاونی کشاورزی چشمه ساران

نظر دادن