الف با: الف با - 23

الف با

الف با - 23

مستند «الف با» روایتگر فعالیت و تلاش های معلمان و دانش آموزان در مناطق محروم کشور است. در این برنامه تلاش آنها برای آموزش دادن که به نوعی جهاد علمی و فرهنگی محسوب می شود، به تصویر کشیده شده است.

این قسمت : آشنایی با تلاش های خانم حمیده خلیلی در روستاهای فیروزکوه.

نظر دادن