فرماندهان: فرماندهان - 17 - غلامعلی پیچک

فرماندهان

فرماندهان - 17 - غلامعلی پیچک

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : غلامعلی پیچک

نظر دادن