قیام للّه: قیام للّه - 43 - چهل و چهار

قیام للّه

قیام للّه - 43 - چهل و چهار

در این مجموعه 80 قسمتی هربار با یکی از افرادی که پیام رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم داشتن اقتصاد مقاومتی را عملی کرده اند آشنا می شویم.

این قسمت :  کارآفرینی های کوچک و شخصی در شهرستان ها

کارگردان : امیر سبحان جعفری سعادتمند

نظر دادن