به اضافه مستند: به اضافه مستند - 1

به اضافه مستند

به اضافه مستند - 1

«به اضافه مستند» به تهیه کنندگی محمد حسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان با اجرای علی صدری نیا با پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون به بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند خواهد پرداخت.

این قسمت : نمایش فیلم مستند « معلق » ساخته محمد کارت و « استراحت مطلق » ساخته عبدالرضا کاهانی

نظر دادن