فرماندهان: فرماندهان - 18 - رضا چراغی

فرماندهان

فرماندهان - 18 - رضا چراغی

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : رضا چراغی

نظر دادن