من یک پرستارم: من یک پرستارم

من یک پرستارم

من یک پرستارم

در این مستند به گفتگو با خانم مونا آزاد خواه پرستار بیمارستان میلاد پرداخته می شود که پس از درگیری با بیماری سرطان بهبودی کامل می یابد و از تجربیات خود در این زمینه می گوید.

موارد مرتبط

نظر دادن