این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

فرماندهان

فرماندهان - 22 - محمود شهبازی

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : محمود شهبازی

موارد مرتبط

نظر دادن