فرماندهان: فرماندهان - 23 - مهدی باکری

فرماندهان

فرماندهان - 23 - مهدی باکری

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : مهدی باکری

نظر دادن