ثمرقند: ثمرقند - 2

ثمرقند

ثمرقند - 2

مستند «ثَمرِقند» درباره شیرینی های محلی و سنتی کشور است. در هر قسمت جاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی هر استان و شهر معرفی و مخاطبان با جغرافیای آنها آشنا می شوند.

این قسمت : بادانه مازندران

نظر دادن