ماندنی ها: ماندنی ها - 2

ماندنی ها

ماندنی ها - 2

در این مجموعه مستند به بررسی تاریخ مختصری از دوربین های عکاسی و ماشین‌های اداری قدیمی پرداخته می شود.

این قسمت : رادیوهای آقای حسین حسین پناه در اصفهان

نظر دادن