ماندنی ها: ماندنی ها - 3

ماندنی ها

ماندنی ها - 3

در این مجموعه مستند به بررسی تاریخ مختصری از دوربین های عکاسی و ماشین‌های اداری قدیمی پرداخته می شود.

این قسمت : کلکسیون قفل های مختلف

نظر دادن