ثمرقند: ثمرقند - 3

ثمرقند

ثمرقند - 3

مستند «ثَمرِقند» درباره شیرینی های محلی و سنتی کشور است. در هر قسمت جاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی هر استان و شهر معرفی و مخاطبان با جغرافیای آنها آشنا می شوند.

این قسمت : شیرینی پشت زیک از شیرینی های محلی مازندران

نظر دادن