مطبخ: مطبخ - دیزی

مطبخ

مطبخ - دیزی

دیزی (آبگوشت) غذای محبوب بسیاری از ایرانی هاست. اما این خوراک از چه زمانی وارد کشور شده است و تاریخچه آن چیست؟

با ما همراه شوید. 

نظر دادن