چاپ کردن این صفحه
این مستند را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

عروس بوکان

عروس بوکان

عروس بوکان به بررسی زندگی رو به انقراض یکی از زیباترین و بزرگترین پرندگان خشکی زی و دشت زی ایران می پردازد.

"میش مرغ" پرنده ای نادر است که زمانی در دشت های سر سبز و سردسیری همدان، کردستان، خراسان، کرمانشاه، بناب، ارومیه، مهاباد می زیسته که هم اکنون تنها 30 عدد از آنها در کل کشور باقی مانده اند.

سایر قسمت‌ها