فرماندهان: فرماندهان - 26 - علیرضا یاسینی

فرماندهان

فرماندهان - 26 - علیرضا یاسینی

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : علیرضا یاسینی

نظر دادن