تلاش ایرانی: تلاش ایرانی - 21 - سیاه خفته

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی - 21 - سیاه خفته

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

این قسمت : اوضاع نابسامان معادن قیر طبیعی در استان ایلام

نظر دادن