فرماندهان: فرماندهان - 27 - علی تجلایی

فرماندهان

فرماندهان - 27 - علی تجلایی

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : علی تجلایی

نظر دادن