تلاش ایرانی: تلاش ایرانی - 23

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی - 23

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

این قسمت : کشت و تولید انبوه موز در استان سیستان و بلوچستان

نظر دادن