تلاش ایرانی: تلاش ایرانی - 24 - بوی تلخ چرم

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی - 24 - بوی تلخ چرم

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

این قسمت : روایتی از صنعت چرم و کفش تبریز

نظر دادن