تلاش ایرانی: تلاش ایرانی - 25 - دروار

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی - 25 - دروار

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

این قسمت : فعالیت های روستای دروار از توابع استان سمنان و شهر دامغان در زمینه صنایع چوب و مبلمان

نظر دادن