چاپ کردن این صفحه

دوربین مستند

دوربین مستند; انتخابات 96 - اقتصادی - 2

این مجموعه در قالب قسمت‌های کوتاه مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری روز ایران را به تصویر می‌کشد.

همراه ما شوید.

این قسمت : انتخابات 96 از نقطه نظر اقتصادی

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط