تعاونی برتر: تعاونی برتر - 107

تعاونی برتر

تعاونی برتر - 107

در این مجموعه مستند به فعالیت تعاونی‌های برتر در شهرستان ها و نقش آنها در اصلاح نظام بهبود معیشت مردم پرداخته می شود.

این قسمت : شرکت تعاونی بینا نور البرز

تعاونی سگال آذر

نظر دادن