در قلب کومش: در قلب کومش - 6

در قلب کومش

در قلب کومش - 6

13 برنامه 40 دقیقه ای موضوعات: گردشگری، سفر، آیین های بومی و محلی و دیدار از اماکن طبیعی و تاریخی این مجموعه برای معرفی جنبه های کمتر شناخته شده زندگی ساکنان استان سمنان ساخته خواهد شد. مجموعه مستند " در قلب کومش " طبیعت، تاریخ و فرهنگ اقوام مختلف این استان را به تصویر می‌کشد

این قسمت : دامغان، بخش اول/ صد دروازه تاريخ

نظر دادن