تلاش ایرانی: تلاش ایرانی - 34

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی - 34

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

این قسمت : تعطیلی یک واحد کنسانتره در شهر ارومیه

نظر دادن