چاپ کردن این صفحه

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 4

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

این قسمت : کوله پشتی

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط