این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 6

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

این قسمت : آقای محمد ثقفی، کارآفرینی که با همت و تلاش و ترک اعتیاد تبدیل به شهروندی نمونه شده است.

نظر دادن