پدر پسر گلوله: پدر پسر گلوله

پدر پسر گلوله

پدر پسر گلوله

روایت یک سرباز دوران قبل از انقلاب از حوادث آن دوران، دستگیری امام، پانزده خرداد و شهادت پسرش در این برنامه به تصویر کشیده شده است.

نظر دادن