گنجینه - سری دوم: گنجینه; گل قالی

گنجینه - سری دوم

گنجینه; گل قالی

قسمت تازه سری جدید «گنجینه» به پخش مستند گل قالی از آثار هوشنگ آزادی ور اختصاص دارد.

نظر دادن