برای مهمانی: برای مهمانی - 4

برای مهمانی

برای مهمانی - 4

مجموعه مستند « برای مهمانی » به معرفی آیین های بومی و فرهنگی استانهای مختلف در ماه رمضان می پردازد.

این قسمت : روستای ملادادی- استان سیستان و بلوچستان

نظر دادن