تعاونی برتر: تعاونی برتر - 128

تعاونی برتر

تعاونی برتر - 128

در این مجموعه مستند به فعالیت تعاونی‌های برتر در شهرستان ها و نقش آنها در اصلاح نظام بهبود معیشت مردم پرداخته می شود.

این قسمت : شرکت تعاونی عسل کندو استان تهران

شرکت تعاونی مرغ آشتیان بهاران

نظر دادن