مردان پایداری

مردان پایداری - 9

مجموعه مستند « مردان پایداری » به روایت رشادت های نیروی مرزی سپاه در مناطق مختلف کشور می پردازد.

نظر دادن