برای مهمانی: برای مهمانی - 9

برای مهمانی

برای مهمانی - 9

مجموعه مستند « برای مهمانی » به معرفی آیین های بومی و فرهنگی استانهای مختلف در ماه رمضان می پردازد.

این قسمت : فصل گیلاس - مجن در سمنان

نظر دادن