تلاش ایرانی: تلاش ایرانی - 38

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی - 38

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

این قسمت : کارخانه سیمان کردستان در بیجار

نظر دادن