دوربین مستند: دوربین مستند; جشنواره مستند

دوربین مستند

دوربین مستند; جشنواره مستند

این مجموعه در قالب قسمت‌های کوتاه مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری روز ایران را به تصویر می‌کشد.

همراه ما شوید.

این قسمت : جشنواره مستند

نظر دادن