دوربین مستند: دوربین مستند; روز ملی خلیج فارس

دوربین مستند

دوربین مستند; روز ملی خلیج فارس

این مجموعه در قالب قسمت‌های کوتاه مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری روز ایران را به تصویر می‌کشد.

همراه ما شوید.

این قسمت : روز ملی خلیج فارس

نظر دادن