این مستند را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

اهل آب

اهل آب

مستند « اهل آب » با اهمیت دادن به کار زنان جزیره هنگام در دریا، قصد دارد زندگی یکی از زنان ماهیگیر که زندگی فرزندانش را با درآمد از راه صیادی و فروش ماهی کسب می کند، به تصویر بکشد.

نظر دادن