اصفهان، نصف جهان: اصفهان، نصف جهان

اصفهان، نصف جهان

اصفهان، نصف جهان

برنامه « اصفهان، نصف جهان » مستندی است در خصوص شهر اصفهان که با همراهی ازدواج یک زوج اصفهانی قصد دارد علاوه بر به تصویر کشیدن فرهنگ و آداب و رسوم این منطقه، آثار تاریخی و باستانی و همچنین ورزش های زورخانه ای را به تصویر بکشد.

نظر دادن