مشاهیر تهران: مشاهیر تهران - 29

مشاهیر تهران

مشاهیر تهران - 29

در این مجموعه مستند به بررسی مشاهیر و بزرگان عرصه علم و دانش پرداخته می شود.

این قسمت : دکتر شاهین فرهت موسیقیدان و آهنگساز برجسته

نظر دادن