قرار گاه بی قرار: قرار گاه بی قرار - 29

قرار گاه بی قرار

قرار گاه بی قرار - 29

مستند «قرارگاه بی قرار» روایتی از نقش آفرینی سازمان صدا و سیما در طول 8 سال دفاع مقدس است.

این قسمت : کمکهای مردمی و نقش صدا و سیما در اعزام نیرو

نظر دادن