دوبرادر، خالد و مجتبی: دوبرادر، خالد و مجتبی

دوبرادر، خالد و مجتبی

دوبرادر، خالد و مجتبی

مستند «دو برادر، خالد و مجتبی» روایتی از مقاومت اقشار مختلف مردم در برابر تهاجم تروریست ها، تکفیری ها و بیگانگان در سوریه می باشد.

داستان این مستند درباره خالد و مجتبی دو جوان سنی و شیعه است که در منطقه زینبیه به دفاع از کشورشان مشغول هستند، آنها به مناطق جنگ زده سوریه می روند و درگیری ها و اغتشاشات اخیر در این کشور را تعریف می کنند.

نظر دادن