یک چکه ماه: یک چکه ماه - 20

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 20

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

این قسمت : علیرضا علیپور;آقای علیپور رفته گر اهل رشت که با سعی و تلاش ادامه تحصیل داده و عضو شورای شهر رشت می شود.

نظر دادن