یک چکه ماه: یک چکه ماه - 21

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 21

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

این قسمت : مجتبی یوسفی ; آقای یوسفی مدیرعامل پر تلاش یک کارخانه تولید مواد شوینده است که توانسته کارخانه اش را پس از آتش سوزی دوباره رونق دهد.

نظر دادن