یک چکه ماه: یک چکه ماه - 22

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 22

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

این قسمت : ناصر ولی پور ; آقای ولی پور از موفقیت های خود در زندگی پس از کنار گذاشتن سبک زندگی سابق خود می گوید.

نظر دادن