این مستند را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

دوران ترامپیسم

دوران ترامپیسم

این مستند از زاویه تجارت و بازاریابی نگاهی به سیاست های آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ دارد.

نظر دادن