یک چکه ماه: یک چکه ماه - 24

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 24

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

این قسمت : یاسر پارسا گوهر; روایتی از زندگی کودک کاری که هم اکنون مربی دبستان شده و به بچه های مهارت های اجتماعی آموزش می دهد.

نظر دادن