یک چکه ماه: یک چکه ماه - 25

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 25

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

این قسمت : معرفی آقای نورمحمد کارآفرین موفق افغان که با تلاش و پشتکار موفق به گذراندن دوره های مکانیک خودرو شده و با غلبه بر مشکلات اقدام به تاسیس شرکتی در زمینه سیستم های ضد سرقت خودرو می کند.

نظر دادن