ایران: ایران - 155

ایران

ایران - 155

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از افطاری در حرم مطهر امام رضا (ع)، احیای شب قدر در زندان اوین، نمایشگاه طراحی و نقاشی

نظر دادن