پرونده مستند: پرونده مستند - 14

پرونده مستند

پرونده مستند - 14

مجموعه برنامه « پرونده مستند » به منظور آگاه سازی جامعه و شناخت بیشتر مردم در خصوص جرائم مختلف به بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم، کارشناس و ... می پردازد.

این قسمت : بررسی یک پرونده قتل و گفتگو با متهمین

نظر دادن

نظر

  • مهدب
    مهدب

    خدا کنه ببخشنش واقعا حرفاش تاثیر گذار بود پسر کوچیک داره